Į ką kreiptis name sugedus bendro naudojimo skaitikliams?

Į ką kreiptis name sugedus bendro naudojimo skaitikliams?

Į ką reikėtų kreiptis sugedus vandens, šilumos skaitikliams ar kitiems bendrai namo gyventojų naudojamiems prietaisams? Ar reikia mokėti už remonto / pakeitimo darbus?

Į klausimą atsako Vaidas Barakauskas, UAB „Vitės valdos“ direktorius:arbus?

 

Kiekviename name yra bendro naudojimo, o kiekviename bute – privataus naudojimo energijos apskaitos prietaisai. Bendras namo šilumos apskaitos prietaisas priklauso AB „Klaipėdos energija“, o už jo priežiūrą ir saugojimą yra atsakingas šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatuotojas daugiabučiame name. Bendras namo įvadinis šalto vandens apskaitos prietaisas priklauso AB „Klaipėdos vanduo“, o už jo saugojimą ir priežiūrą atsakingas namo administratorius.

Už butuose arba laiptinėje esančių dujų, karšto ir šalto vandens bei elektros apskaitos prietaisų priežiūrą ir apsaugojimą yra atsakingi patalpų savininkai. Sugedus bet kuriam iš minėtų skaitiklių dėl jo sutvarkymo reiktų kreiptis į paslaugą teikiančią įmonę. Nežinant kas yra paslaugos tiekėjas, būsto administratorius „Vitės valdos“ rekomenduoja kreiptis į savo daugiabučio administratorių, kuris suteiks visą reikiamą informaciją ir nurodys kas pašalins gedimą.

Kiek kitokia situacija yra su individualiais šilumos apskaitos prietaisais, kurie įrengiami naujos statybos arba renovuotuose daugiabučiuose namuose. Individualūs šilumos apskaitos prietaisai nuosavybės teise priklauso patalpų savininkams ir tik jie yra atsakingi už šių priežiūrą bei metrologinę patikrą. Patrauklu ir naudinga tokią atsakomybę sutartiniais pagrindais perleisti šildymo sistemų eksploatuotojui, kuris tokiu atveju taps atsakingas už apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimą ir šio prietaiso patikrą.

Esant eilinei skaitiklių patikrai, už jų remonto ar pakeitimo darbus gyventojams mokėti nereikia, išskyrus individualius šilumos apskaitos prietaisus. Jei šalto ar karšto vandens skaitiklis yra sugadinamas, tuomet tvarkymo darbai atliekami gyventojų lėšomis. Sugadinęs apskaitos prietaisą gyventojas turi kreiptis į paslaugos tiekėją bei sulaukti meistro, kuris atliks reikiamus darbus. Už specialisto atvykimą, jei gedimas įvyko dėl gyventojo kaltės, susimoka pats gyventojas.

„Vitės valdos“ priklauso tarptautinei įmonių grupei „Civinity“, kurią sudaro 8 būsto administravimo bendrovės Lietuvoje. „Vitės valdos“ yra vienas didžiausių pastatų administratorių Klaipėdoje, prižiūrintis daugiau kaip 300 gyvenamųjų pastatų.