Prasidėjus šildymo sezonui atsakome į klientų dažniausiai užduodamus klausimus

Prasidėjus šildymo sezonui atsakome į klientų dažniausiai užduodamus klausimus

Kada pradedamas šildymo sezonas ir nuo ko tai priklauso?

Šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą. Jų sprendimu pirmiausia pradedamos šildyti savivaldybių įstaigos – darželiai, mokyklos ir ligoninės.

Daugiabučių gyventojai šildymo sezoną gali pradėti ir anksčiau, nei paskelbiama oficiali jo pradžia. Tam pakanka daugumos gyventojų sutikimo. Apie tokį gyventojų sprendimą būtina informuoti pastato administratorių, kuris informuoja šilumos tiekėją ir gauna leidimą pastato šildymą pradėti anksčiau.

 

Per kiek dienų įšyla radiatoriai nuo šildymo sezono pradžios?

Tam, kad šildymas konkrečiame daugiabutyje būtų paleistas, šilumininkas turi atvykti į namo šilumos punktą ir paleisti šilumą. Paprastai šilumininko darbas šilumos punkte trunka nuo 15 minučių iki valandos.

Paleidus šilumą, jeigu nėra nenumatytų techninių trukdžių, per 3-4 valandas gyventojai pajaučia šylančius radiatorius namuose.

 

Kodėl netolygiai šyla radiatoriai ir ką daryti?

Dažniausiai pasitaikanti priežastis – viršutiniame aukšte esančiuose radiatoriuose susikaupęs oras. Dėl jo radiatoriai gali visiškai nešilti arba šilti tik iš dalies.

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu gyvenate ne paskutiniame namo aukšte, radiatorių nuorinimas turi būti atliktas ne jūsų, o aukščiausiai virš jūsų gyvenančių kaimynų butuose.

Taip pat gali būti, kad problema yra ne oras radiatoriuose, o patys radiatoriai. Pasitaiko atveju, kai seni ketaus radiatoriai užkalkėja. Susiklosčius tokiai situacijai šildymo sezono metu, prieš imantis bet kokių veiksmų būtinai pasitarkite su namo administratoriumi. Ne avarinės būklės radiatorius (kai jie nėra kiauri) galima keisti tik pasibaigus šildymo sezonui. Jų keitimui reikalingas projektas, kuris derinamas su namo administratoriumi.

 

Kas turi nuorinti radiatorius ir kaip tai teisingai daryti?

Tai nėra sudėtinga procedūra, todėl ją galite atlikti ir patys:

  • Pasiruoškite pakankamos talpos (bent 10 litrų) kibirą, kurį naudosite vandeniui iš radiatoriaus išleisti
  • Įstatykite radiatoriaus raktą arba atsuktuvą į radiatoriaus griovelį
  • Lėtai sukite raktą arba atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę
  • Išleiskite iš radiatoriaus 3-5 kibirus vandens nepriklausomai, ar girdisi išeinantis oras. Vandenį iš radiatoriaus išpilkite ir nenaudokite kitoms reikmėms
  • Užsukite radiatoriaus vožtuvą radiatoriaus raktą arba atsuktuvą sukant palei laikrodžio rodyklę
  • Stebėkite, ar nuorintas radiatorius pradėjo šilti. Jeigu ne, informuokite savo namo administratorių, kuris užtikrins šilumininko atvykimą ir tolimesnį problemos sprendimą.

 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu gyvenate ne paskutiniame namo aukšte, radiatorių nuorinimas turi būti atliktas ne jūsų, o aukščiausiai virš jūsų gyvenančių kaimynų butuose.

 

Ką daryti, jeigu paskutinio aukšto kaimynai negyvena bute arba dėl kitokių priežasčių negali nuorinti radiatorių?

Tokiais atvejais kviečiame informuoti savo namo administratorių, kuris pasirūpins šilumininko įleidimu į butą per buto savininkus. Esant būtinybei administratorius taip pat į pagalbą gali pasitelkti savivaldybę.

 

Ar pavojinga radiatorių nuorinimo procedūra?

Radiatorių nuorinimo procedūra nėra pavojinga, todėl jums nereikėtų jaudintis. Blogiausia, kad gali nutikti, per greitai atsukus radiatorių išsilies jame esantis vanduo. Tad reikiamas priemones (kibirą vandeniui, šluostę) pasiruoškite iš anksto.

Oro ir vandens išleidimas iš radiatorių yra nepavojingas tik šildymo sezono pradžioje. Jokiu būdu nedarykite to patys įsibėgėjus šildymo sezonui ir ypač lauko temperatūrai nukritus žemiau nulio laipsnių. Esant 2 laipsnių lauko temperatūrai vandens temperatūra radiatoriuose siekia 60-65 laipsnius, o tuo tarpu oro temperatūrai lauke nukritus iki 20 laipsnių šalčio vanduo radiatoriuose gali įkaisti ir iki 100 laipsnių. Tokiais atvejais visuomet kreipkitės į savo namo administratorių, kuris, pasitelkęs šilumininkus, išspręs susidariusią problemą.

 

Ar galima keisti radiatorius šildymo sezono metu?

Šildymo sezono metu rekomenduojame radiatorių nekeisti ir tokius darbus planuoti atlikti šiltuoju metų sezonu. Tokie darbai šildymo metu įtakotų visos laiptinės, o senų namų atveju – ir viso gyvenamojo namo, šildymo sistemos išjungimą.

 

Kodėl namuose staiga nustojo šildyti?

Pirmiausia patikrinkite oro temperatūrą lauke. Šilumos punktas turi temperatūrinį daviklį, kuris matuoja lauko temperatūrą. Jeigu lauko temperatūra pakyla daugiau, nei 10 laipsnių, jis automatiškai atjungia šilumą. Dėl to nieko daryti nereikia – oro temperatūrai nukritus žemiau 10 laipsnių šildymo sistema pasileis automatiškai.

Jeigu jūsų bute nustojo šildyti prisiminkite, ar per praėjusią valandą nebuvo dingusi elektra. Pasitaiko, kad dėl elektros šuolių šilumos siurbliai sustoja ir radiatoriai ima vėsti. Tokiu atveju skambinkite savo namo administratoriui ir informuokite apie situaciją.

Retais atvejais taip pat pasitaiko, kad šildymas dingsta dėl to, kad trūksta magistralinė šilumos trasa. Tokiais atvejais skambinkite savo namo administratoriui, kuris pasirūpins avarinės tarnybos iškvietimu ir avarijos likvidavimo darbais.

 

Kodėl turiu mokėti už šildymą, jeigu radiatoriai nešyla ar šyla tik iš dalies?

Prasidėjus šildymo sezonui ir įjungus šildymo sistemą name šildymo energija yra naudojama nepriklausomai nuo to, ar tinkamai veikia konkrečiame bute esantis radiatorius.

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti tiekiamu šildymu, siūlome atlikti aukščiau aprašytus radiatorių nuorinimo, administratoriaus informavimo veiksmus ir taip užtikrinti, kad galėsite laiku džiaugtis šiluma savo namuose.